containerwoning

Woningbouw Delftplein

Er wordt op het Delftplein tijdelijke woonruimte gerealiseerd voor de middellange termijn, de woningen voldoen aan alle wettelijke eisen. De woningen worden toegevoegd aan de reguliere woningvoorraad. De woningen zijn niet uitsluitend bedoelt voor statushouders. Vanwege  bestuursrechtelijke procedures is onduidelijk wanneer de feitelijke oplevering zal zijn. De verwachting is dat dit in de tweede helft van 2017 het geval zal zijn.

 • Er zijn 80 appartementen van ongeveer 49 m-2 netto. Dit zijn 3 kamer appartementen (2 slaapkamers), voor meerpersoonshuishoudens. 50% is bestemd voor statushouders!
 • Er zijn 80 studio’s van ongeveer 22 m-2 netto. Dit zijn eenkamerwoningen met alle voorzieningen zelfstandig, voor eenpersoonshuishoudens. 50% is bestemd voor statushouders!

Meer info op:

https://www.haarlem.nl/woningbouw-delftplein/

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Bestedingen donatiepot 2016

Zoals vermeld in ons vorige bericht bedraagt het saldo van de donatiepot per 1 juni 2016  € 2.208,09.
Dit is het bedrag zoals overgedragen aan Stichting Dock Haarlem. Vanuit dit bedrag worden in 2016 nog de volgende uitgaven gedaan:

 • aanleg tuin De Koepel                            € 300,00
 • bijdrage Vrouwenvest                            € 450,00

Het “vrij te besteden” saldo van de donatiepot bedraagt daarmee: €  1.458,09. Vrijwilligersactiviteiten die niet vanuit de subsidie kunnen worden bekostigd kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit deze donatiepot.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

(Laatste) tussenstand uitgaven en inkomsten donaties 1 juni 2016

De eerste maanden hebben wij wekelijks een overzicht gepubliceerd van de inkomsten en uitgaven uit de donatiepot. Wij komen nu met een laatste tussenstand, aangezien wij hebben besloten het saldo (hieronder vermeld) in beheer te geven van Stichting Dock Haarlem. Zij beheert in overleg met VluchtelingenHaarlem / Hotel de Koepel tevens de eind 2015 beschikbaar gestelde subsidie voor vrijwilligersactiviteiten. Daarmee zijn de middelen gebundeld en geadministreerd bij 1 partij.

Voordeel voor (toekomstige) donateurs is dat Stichting Dock beschikt over een ANBI-status.

Bij deze zeggen wij al onze donateurs dank voor het in ons gestelde vertrouwen. Zonder jullie giften was het vrijwilligerswerk voor de vluchtelingen in Haarlem op deze schaal niet mogelijk!

Overzicht inkomsten en uitgaven per 1 juni 2016

Totale inkomsten uit sponsoring en donaties inclusief BTW  per 1-6-2016          :        € 4.341,00
Totale uitgaven inclusief BTW per 1-6-2016                                                               :        € 2.132,91


Saldo per 1-6-2016                                                                                                       :       €  2.208,09

Toelichting op uitgaven (via bankrekening vanaf oktober 2015 – 1 juni 2016)

 • Webdesign en webhosting                                                                                      :       € 1.401,44
 • Aankopen ten behoeve van taalondersteuning                                                  :       €    328,97
 • Wekelijks evenement “chill out for residents”                                                     :       €    100,00
 • Vrouwenvest                                                                                                              :        €   202,50
 • Sportevenement cricket                                                                                          :        €   100,00

Totaal uitgaven                                                                                                                 :       € 2.132,91

De kosten voor de website (vervaardiging en providerkosten) in 2015 zijn betaald vanuit donaties en een bijdrage van Rode Kruis Haarlem. De providerkosten in 2016 worden geheel gefinancierd uit de beschikbaar gestelde subsidie. Dat betekent dat totaal een bedrag van 69 euro voor webhosting vanuit de donaties is voorgeschoten en vanuit de subsidie beheerd door Dock aan de donatiepot is geretourneerd. (dit bedrag is dus aan de uitgavenkant opgenomen als ook aan de inkomstenkant).

Ook een bijdrage voor je evenement?

Voor financiele ondersteuning van evenementen (die niet gericht zijn op eten/koken) kun je je melden bij http://vluchtelingenhaarlem.nl/contactpagina/contact-evenementen/.

Toekenning van financiele bijdragen voor evenementen geschiedt onder de volgende voorwaarden (en uiteraard alleen indien er middelen beschikbaar zijn):

 1. het evenement dient een “zo collectief mogelijk nut”. Dat betekent dat er GEEN individuele uitgaven worden gedaan (ten behoeve van individuele vluchtelingen);
 2. het evenement draagt bij aan een zo divers mogelijk aanbod van activiteiten: zoveel mogelijk vrijwilligers en vluchtelingen moeten zich kunnen herkennen in de toekenning van bedragen aan activiteiten. Daarbij geldt ook dat we in eerste instantie een beroep doen op de inventiviteit van de organiserende vrijwilligers om via eigen kanalen fondsen te werven.
 3. de bijdrage wordt alleen uitgekeerd indien het evenement vooraf via http://vluchtelingenhaarlem.nl/contactpagina/contact-evenementen/ is voorgedragen, op deze website is gepubliceerd en voorzien van een financiele onderbouwing die door ons per email is geaccordeerd;
 4. er worden GEEN contante bedragen uitgekeerd. Betaling vindt uitsluitend bancair plaats. Hierbij hanteren we het uitgangspunt dat we zoveel mogelijk rechtstreeks vanaf de gebruikte zakelijke bankrekening willen betalen en niet via rekeningen van vrijwilligers. Dit betekent ook dat wij geen deeladministratie voor vrijwilligers bijhouden, daar is men zelf verantwoordelijk voor.

Ook doneren?

Wij hopen van harte dat  de dit saldo weer wat verder wordt opgevrolijkt: ga naar http://vluchtelingenhaarlem.nl/doneren/ . We kunnen jullie bijdrage goed gebruiken om de daar gepubliceerde evenementen met/voor vluchtelingen in Haarlem waar nodig te ondersteunen.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Word jij onze 150ste vrijwilliger?

Hotel de Koepel blijft maar groeien. Inmiddels meer dan 3.600 leden die meepraten, meedenken en meedoen! Om de activiteiten los van de “talk” te houden hebben we een website waar vrijwilligers een account kunnen aanmaken. Daar worden de activiteiten gepubliceerd en kun je snel zien welke activiteiten nog hulp kunnen gebruiken.
We hebben bijna 150 leden. Aangezien Haarlem binnenkort weer nieuwe vluchtelingen ontvangt is alle hulp nog steeds welkom. Meld je daarom nu aan.

Word jij onze 150ste vrijwilliger?

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

ONDERBROEKEN ZIJN NU MEER NODIG DAN SOKKEN !!!

ONDERBROEKEN ZIJN NU MEER NODIG DAN SOKKEN !!!
Na één week inzamelen is dit het resultaat. Alles dat binnengekomen is op de 3 locaties èn dat is ingezameld bij particuliere acties.
207 ONDERBROEKEN en 183 paar SOKKEN. Daarnaast kregen we ook een aanbieding van een doos van 300 paar sokken èn vonden wij in onze eigen opslag nog een grote doos nieuwe sokken.
Blijft u vooral helpen, we zijn er nog lang niet.

zie ook facebookhttps://www.facebook.com/jonne.misset/posts/516946731842486

contactpersoon: Jonne Misset

 

DEEL DIT BERICHT ZOVEEL MOGELIJK

 

onderbroeken foto1 onderbroeken foto2

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Tussenstand inkomsten uitgaven 6 maart 2016

Overzicht inkomsten en uitgaven per 6 maart 2016

Totale inkomsten uit sponsoring en donaties inclusief BTW  per 6-3-2016          :        € 4.007,50
Totale uitgaven inclusief BTW per 6-3-2016                                                               :        € 1.991,16


Saldo per 6-3-2016                                                                                                       :       €  2.016,34

Toelichting op uitgaven (via bankrekening vanaf oktober 2015 – heden)

 • Webdesign en webhosting                                                                                      :       € 1.359,69
 • Aankopen ten behoeve van taalondersteuning                                                  :       €    328,97
 • Wekelijks evenement “chill out for residents”                                                     :       €    100,00
 • Donaties overgedragen aan Vrouwenvest                                                           :        €   202,50

Totaal uitgaven                                                                                                                 :       € 1.991,16

Ook een bijdrage voor je evenement?

Voor financiele ondersteuning van evenementen (die niet gericht zijn op eten/koken) kun je je melden bij http://vluchtelingenhaarlem.nl/contactpagina/contact-evenementen/.

Toekenning van financiele bijdragen voor evenementen geschiedt onder de volgende voorwaarden (en uiteraard alleen indien er middelen beschikbaar zijn):

 1. het evenement dient een “zo collectief mogelijk nut”. Dat betekent dat er GEEN individuele uitgaven worden gedaan (ten behoeve van individuele vluchtelingen);
 2. het evenement draagt bij aan een zo divers mogelijk aanbod van activiteiten: zoveel mogelijk vrijwilligers en vluchtelingen moeten zich kunnen herkennen in de toekenning van bedragen aan activiteiten. Daarbij geldt ook dat we in eerste instantie een beroep doen op de inventiviteit van de organiserende vrijwilligers om via eigen kanalen fondsen te werven.
 3. de bijdrage wordt alleen uitgekeerd indien het evenement vooraf via http://vluchtelingenhaarlem.nl/contactpagina/contact-evenementen/ is voorgedragen, op deze website is gepubliceerd en voorzien van een financiele onderbouwing die door ons per email is geaccordeerd;
 4. er worden GEEN contante bedragen uitgekeerd. Betaling vindt uitsluitend bancair plaats. Hierbij hanteren we het uitgangspunt dat we zoveel mogelijk rechtstreeks vanaf de gebruikte zakelijke bankrekening willen betalen en niet via rekeningen van vrijwilligers. Dit betekent ook dat wij geen deeladministratie voor vrijwilligers bijhouden, daar is men zelf verantwoordelijk voor.

Toekomstige uitgaven

Het huidige saldo dient deels voor toekomstige kwartalen webhosting in 2016, eventuele wenselijke verbeteringen aan de website en uiteraard ter ondersteuning van door vrijwilligers en vluchtelingen te organiseren activiteiten.

Uitgaven die wij in 2016 doen zullen, waar mogelijk, periodiek worden verrekend met de verstrekte subsidiegelden die door de budgethouder worden beheerd. De hier beheerde donatiegelden dienen zo als betaalrekening voor uitgaven die uiteindelijk onder de subsidiemogelijkheden vallen.

Ook doneren?

Wij hopen van harte dat  de komende week dit saldo weer wat verder wordt opgevrolijkt: ga naar http://vluchtelingenhaarlem.nl/doneren/ . We kunnen jullie bijdrage goed gebruiken om de website structureel in de lucht te houden en de daar gepubliceerde evenementen met/voor vluchtelingen in Haarlem waar nodig te ondersteunen.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Tussenstand inkomsten en uitgaven 28 februari 2016

Overzicht inkomsten en uitgaven per 28 februari 2016

Totale inkomsten uit sponsoring en donaties inclusief BTW  per 28-2-2016        :        € 4.007,50
Totale uitgaven inclusief BTW per 28-2-2016                                                             :        € 1.991,16


Saldo per 28-2-2016                                                                                                       :       €  2.016,34

Toelichting op uitgaven (via bankrekening vanaf oktober 2015 – heden)

 • Webdesign en webhosting                                                                                      :       € 1.359,69
 • Aankopen ten behoeve van taalondersteuning                                                  :       €    328,97
 • Wekelijks evenement “chill out for residents”                                                     :       €    100,00
 • Donaties overgedragen aan Vrouwenvest                                                           :        €   202,50

Totaal uitgaven                                                                                                                 :       € 1.991,16

Ook een bijdrage voor je evenement?

Voor financiele ondersteuning van evenementen (die niet gericht zijn op eten/koken) kun je je melden bij http://vluchtelingenhaarlem.nl/contactpagina/contact-evenementen/.

Toekenning van financiele bijdragen voor evenementen geschiedt onder de volgende voorwaarden (en uiteraard alleen indien er middelen beschikbaar zijn):

 1. het evenement dient een “zo collectief mogelijk nut”. Dat betekent dat er GEEN individuele uitgaven worden gedaan (ten behoeve van individuele vluchtelingen);
 2. het evenement draagt bij aan een zo divers mogelijk aanbod van activiteiten: zoveel mogelijk vrijwilligers en vluchtelingen moeten zich kunnen herkennen in de toekenning van bedragen aan activiteiten. Daarbij geldt ook dat we in eerste instantie een beroep doen op de inventiviteit van de organiserende vrijwilligers om via eigen kanalen fondsen te werven.
 3. de bijdrage wordt alleen uitgekeerd indien het evenement vooraf via http://vluchtelingenhaarlem.nl/contactpagina/contact-evenementen/ is voorgedragen, op deze website is gepubliceerd en voorzien van een financiele onderbouwing die door ons per email is geaccordeerd;
 4. er worden GEEN contante bedragen uitgekeerd. Betaling vindt uitsluitend bancair plaats. Hierbij hanteren we het uitgangspunt dat we zoveel mogelijk rechtstreeks vanaf de gebruikte zakelijke bankrekening willen betalen en niet via rekeningen van vrijwilligers. Dit betekent ook dat wij geen deeladministratie voor vrijwilligers bijhouden, daar is men zelf verantwoordelijk voor.

Toekomstige uitgaven

Het huidige saldo dient deels voor toekomstige kwartalen webhosting in 2016, eventuele wenselijke verbeteringen aan de website en uiteraard ter ondersteuning van door vrijwilligers en vluchtelingen te organiseren activiteiten.

Uitgaven die wij in 2016 doen zullen, waar mogelijk, periodiek worden verrekend met de verstrekte subsidiegelden die door de budgethouder worden beheerd. De hier beheerde donatiegelden dienen zo als betaalrekening voor uitgaven die uiteindelijk onder de subsidiemogelijkheden vallen.

Ook doneren?

Wij hopen van harte dat  de komende week dit saldo weer wat verder wordt opgevrolijkt: ga naar http://vluchtelingenhaarlem.nl/doneren/ . We kunnen jullie bijdrage goed gebruiken om de website structureel in de lucht te houden en de daar gepubliceerde evenementen met/voor vluchtelingen in Haarlem waar nodig te ondersteunen.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

CHAUFFEUR GEZOCHT

Op zondagmiddag 6 maart organiseert de stichting Arteganza het event Women Unlimited in het Eemhuis in Amersfoort. Tijdens dit event treden de jonge Syrische vluchtelingen Jawa en Shaza Manla, woonachtig in Haarlem, op. Vanwege hun instrumenten is het niet mogelijk om met de trein te komen.

We zijn dus op zoek naar een vrijwilliger die het leuk vindt om hen naar ons event te rijden, en weer terug naar huis te brengen na het optreden.

Vertrek uit Haarlem om circa 14.00u, retour om circa 17.00u.

Reiskosten worden vergoed.
Meer informatie over het event: http://arteganza.nl/women-unlimited-2016/

 

Kunnen jullie ons helpen bij deze hulpvraag?

 

Mira van Lange

Projectleider Stichting Arteganza
+31 (0) 6 4216 2192

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail