(Laatste) tussenstand uitgaven en inkomsten donaties 1 juni 2016

De eerste maanden hebben wij wekelijks een overzicht gepubliceerd van de inkomsten en uitgaven uit de donatiepot. Wij komen nu met een laatste tussenstand, aangezien wij hebben besloten het saldo (hieronder vermeld) in beheer te geven van Stichting Dock Haarlem. Zij beheert in overleg met VluchtelingenHaarlem / Hotel de Koepel tevens de eind 2015 beschikbaar gestelde subsidie voor vrijwilligersactiviteiten. Daarmee zijn de middelen gebundeld en geadministreerd bij 1 partij.

Voordeel voor (toekomstige) donateurs is dat Stichting Dock beschikt over een ANBI-status.

Bij deze zeggen wij al onze donateurs dank voor het in ons gestelde vertrouwen. Zonder jullie giften was het vrijwilligerswerk voor de vluchtelingen in Haarlem op deze schaal niet mogelijk!

Overzicht inkomsten en uitgaven per 1 juni 2016

Totale inkomsten uit sponsoring en donaties inclusief BTW  per 1-6-2016          :        € 4.341,00
Totale uitgaven inclusief BTW per 1-6-2016                                                               :        € 2.132,91


Saldo per 1-6-2016                                                                                                       :       €  2.208,09

Toelichting op uitgaven (via bankrekening vanaf oktober 2015 – 1 juni 2016)

  • Webdesign en webhosting                                                                                      :       € 1.401,44
  • Aankopen ten behoeve van taalondersteuning                                                  :       €    328,97
  • Wekelijks evenement “chill out for residents”                                                     :       €    100,00
  • Vrouwenvest                                                                                                              :        €   202,50
  • Sportevenement cricket                                                                                          :        €   100,00

Totaal uitgaven                                                                                                                 :       € 2.132,91

De kosten voor de website (vervaardiging en providerkosten) in 2015 zijn betaald vanuit donaties en een bijdrage van Rode Kruis Haarlem. De providerkosten in 2016 worden geheel gefinancierd uit de beschikbaar gestelde subsidie. Dat betekent dat totaal een bedrag van 69 euro voor webhosting vanuit de donaties is voorgeschoten en vanuit de subsidie beheerd door Dock aan de donatiepot is geretourneerd. (dit bedrag is dus aan de uitgavenkant opgenomen als ook aan de inkomstenkant).

Ook een bijdrage voor je evenement?

Voor financiele ondersteuning van evenementen (die niet gericht zijn op eten/koken) kun je je melden bij http://vluchtelingenhaarlem.nl/contactpagina/contact-evenementen/.

Toekenning van financiele bijdragen voor evenementen geschiedt onder de volgende voorwaarden (en uiteraard alleen indien er middelen beschikbaar zijn):

  1. het evenement dient een “zo collectief mogelijk nut”. Dat betekent dat er GEEN individuele uitgaven worden gedaan (ten behoeve van individuele vluchtelingen);
  2. het evenement draagt bij aan een zo divers mogelijk aanbod van activiteiten: zoveel mogelijk vrijwilligers en vluchtelingen moeten zich kunnen herkennen in de toekenning van bedragen aan activiteiten. Daarbij geldt ook dat we in eerste instantie een beroep doen op de inventiviteit van de organiserende vrijwilligers om via eigen kanalen fondsen te werven.
  3. de bijdrage wordt alleen uitgekeerd indien het evenement vooraf via http://vluchtelingenhaarlem.nl/contactpagina/contact-evenementen/ is voorgedragen, op deze website is gepubliceerd en voorzien van een financiele onderbouwing die door ons per email is geaccordeerd;
  4. er worden GEEN contante bedragen uitgekeerd. Betaling vindt uitsluitend bancair plaats. Hierbij hanteren we het uitgangspunt dat we zoveel mogelijk rechtstreeks vanaf de gebruikte zakelijke bankrekening willen betalen en niet via rekeningen van vrijwilligers. Dit betekent ook dat wij geen deeladministratie voor vrijwilligers bijhouden, daar is men zelf verantwoordelijk voor.

Ook doneren?

Wij hopen van harte dat  de dit saldo weer wat verder wordt opgevrolijkt: ga naar http://vluchtelingenhaarlem.nl/doneren/ . We kunnen jullie bijdrage goed gebruiken om de daar gepubliceerde evenementen met/voor vluchtelingen in Haarlem waar nodig te ondersteunen.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail