Family Reunion

Wanneer vluchtelingen behorende tot hetzelfde gezin niet bij elkaar zijn geplaatst in dezelfde (nood)opvanglocatie, dan kan bij het COA een ‘verzoek tot koppeling tot sociale eenheid’ doen.

Dit kan bij de ‘Helpdesk Uitvoering COA’, helpdeskuitvoering@coa.nl / 0800-0238023.

Dit verzoek wordt gehonoreerd bij familie in de eerste lijn, dat zijn echtgenoot – echtgenote, ouders -kinderen.

Dit verzoek is ook gedaan voor broer/zus-relaties en dat is in principe niet gehonoreerd, maar COA heeft angegeven er opnieuw naar te kijken, op het moment dat de asielprocedure start.

Gewoon blijven proberen! Familie hoort bij elkaar te zijn. COA Afdeling Planning en Plaatsing: 088-7157519