Financiële ondersteuning vrijwilligers

De gemeente heeft € 12.000 beschikbaar gesteld voor initiatieven van de vrijwilligers van Hotel de Koepel en voor vrijwilligers die zich bezighouden met de vluchtelingen die in Boerhaave worden gevestigd.

Daarnaast kan de subsidie ook beschikbaar worden gesteld aan andere kleinschalige initiatieven die zich richten op het ondersteunen van vluchtelingen.

De subsidie is bestemd voor:
– onderhoud en hosting van de website
– leermiddelen en lesmaterialen voor taallessen
– incidenteel aan huur/gebruik van locaties als deze kosten aantoonbaar onvermijdelijk zijn en
er geen alternatieven voorhanden zijn
– overige kosten voor de inzet van vrijwilligers om de vluchtelingen een zinvolle dagbesteding
te kunnen bieden.

De subsidie mag niet gebruikt worden voor:
– reeds gemaakte kosten: besteding dient dus vooraf geaccordeerd te worden
– vrijwilligersvergoedingen of vergoedingen aan docenten/vakkrachten etc.
– kleding, ondergoed, schoeisel etc.
– kosten voor maaltijden.

Stichting DOCK Haarlem beheert deze middelen in nauw overleg met de vrijwilligers van Hotel de
Koepel en met overige initiatiefnemers. Daarbij wordt getracht om doublures en overlap in
initiatieven te voorkomen en synergie tussen de verschillende activiteiten te bevorderen.
Initiatiefnemers kunnen zich met hun voorstellen melden bij Dick Jansen, regio-directeur van DOCK
Haarlem: djansen@dock.nl.