Eating & Cooking – Cuisine La Koepel

Donaties voor het project Cuisine La Koepel kunnen via onderstaande rekening worden overgemaakt.

Stichting het Thiele Wibautfonds
IBAN NL18 TRIO 0198 3182 51
onder vermelding van: CLK