Hotel de Koepel Haarlem Vluchtelingen Haarlem

Hotel de Koepel /// VluchtelingenHaarlem.nl

Hotel de Koepel Haarlem Vluchtelingen Haarlem

officiële mededeling

Beste bezoeker,

Deze website is niet meer up-to-date. Vanaf 1 november 2016 wordt deze website niet meer aangevuld met nieuwe informatie. Wie toch op de hoogte wil blijven kan lid worden van de Facebookgroep Hotel de Koepel Haarlem.

Deze website heeft dienst gedaan als wegwijzer voor activiteiten en evenementen voor vluchtelingen in de opvanglocatie De Koepel Haarlem en door heel Nederland in diverse vormen gevolg gekregen. Het nut en de noodzaak zijn bewezen.

Met trots kunnen we zeggen: In Haarlem hebben we het goed gedaan! Dank hiervoor want zonder jou was het anders gelopen.
Dank aan het Rode Kruis, Gemeente Haarlem, College van Burgemeester en Wethouders Haarlem, (oud)Burgemeester Bernt Schneiders, Burgemeester Jos Wienen, COA, Stichting Dock, Haarlem Effect, BUUV, Vluchtelingenwerk, Bureau Mare, Ecosol, de gezamenlijke kerken in Haarlem, Bibliotheek 023, VluchtelingenWelkom, UAF, UNHCR, UvA, Kenter jeugdhulp, GGD Haarlem, en al die andere partijen waarmee we dit alles hebben kunnen bewerkstelligen.

Een bijzondere dank gaat uit naar de bewoners en wijkraden van de buurten rond en naast de opvang- en tijdelijke woonlocaties. Bewoners en wijkraad Harmenjanswijk, bewoners en wijkraad Boerhaavewijk, bewoners rondom de Zijlweglocatie, en de overige bewoners van Haarlem.

Dank u Haarlem!


Thuis in HaarlemOrganiseert maatschappelijke integratie voor nieuwe Haarlemmers met inzet van Haarlem-maatjes.
http://www.thuisinhaarlem.net – https://www.facebook.com/thuisinhaarlem/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *